Ny LIA-period börjar för oss på Jolix

I Boden händer mycket just nu inom IT-området. Här finns spelutvecklare, datadrift med serverhallar och utbildning för att bli e-handelsutvecklare. Som ett av de företag som lever på att sälja vår kunskap för att andra ska utvecklas är vi alltid intresserade av att ta chansen att få se någon börja sin nya karriär inom området e-handel med oss.

LIA står för Lärande I Arbete, vilket är precis just vad det låter som. Hos oss blir de som gör sin praktik hos oss som våra kollegor under perioden och de får en engagerad arbetsplats där man får möljighet att testa många olika områden. Något som är säkert är i vart fall att det är hos oss framtiden händer.

Pandemin ändrar allt

Tanken med utbildningen som studenterna varit med på har varit att den ska vara online med stora möjligheter att ta del av samverkan mellan studenter, företag och andra utbildningar som går parallellt. Studenterna har fått ta del av utbildningen till stor del på distans och det gör att den avslutande fem månader långa praktiken nu blir ett ännu viktigare moment där vi tillför verklighet på de teoretiska kunskaperna.

Pandenmin har såklart påverkat oss som företag riktigt mycket och skapat nya utmaningar som vi och andra inte hade någon aning om att vi skulle ställas inför.

Något vi lärt oss är att det nya normala är att arbeta på distans med kollegor på video är lika naturligt som kollegor i samma kontorslandskap. Vi tar till och med varandra in i köket för gemensamt fika med kollegor som inte sitter på plats.

Andra året för oss

Förra året var den första gången vi med våra nya lokaler hade möjlighet att ta emot studenter som gör praktik i vår verklighet. Vi lärde oss väldigt mycket under föregående år och tar med oss detta in i det nya året. Något som är extra roligt är att två av våra medarbetare just gjorde hela eller delar av sin praktik hos oss.

Vi har lärt oss att man kan lära sig mycket på en praktisk utbildning, men också att det man lär sig i en kontrollerad miljö blir väldigt annorlunda jämfört med hur verkligheten ser ut.

Att ta emot studenter som gör sin praktik är ett stort ansvar, då studenterna ska få en möjlighet att testa sina färdigheter och samtidigt få lära känna på olika områden för att få en känsla för vad de vill arbeta med i framtiden. Det är även här vi har en möjlighet att hjälpa studenterna börja bygga upp sitt kontaktnät i arbetslivet som de ska ut i efter fem månader.

Varför man tar emot praktikanter

Vi är ett kunskapsföretag som arbetar med att sälja kunskap. En del av denna kunskap paketerar vi i programkod, annan i form av konsulttjänster och en del i form av utbildning. Något av det viktigaste för ett företag som arbetar med kunskap är vetskapen om att kunskap är färskvara och att det kanske viktigaste är kunskapen och förmågan om hur man håller sig aktuell.

När man tar emot LIA så får man möjligheten att se över varför man gör på ett visst sätt då man förklarar och visar hur verkligheten går till och får möjligheten att skola in dem som kanske har en stor erfarenhet av annat håll, i en ny roll.

Det bästa sättet, i alla fall i mitt tycke, för att lära sig något riktigt bra är när man får möjligheten att lära ut det till någon annan i en kreativ miljö där lärandet är en del i den naturliga dialogen på arbetsplatsen.

Planen med årets LIA

I år är vi fler som jobbar med data och IT, vi har bott in oss i våra nya stora och luftiga lokaler. Vi har dessutom kunnat komma vidare med att jobba med egen programvara och tar ytterligare några kliv mot att kunna ta egna projekt nu när vi är några fler.

I år kommer vi att arbeta med att skapa nyskapande gränssnitt för att visualisera data som rullar förbi i den digitala handeln. Det handlar om att lyfta fram det som händer långt nere i källaren upp i ljuset så att alla som behöver tillgång till informationen kan ta del av den och se till att den når fram til rätt mottagare i rätt tid.

Vi kommer att skapa smarta, snabba och effektiva gränssnitt i nya utvecklartekniker för att göra saker som inventering och att packa paket till något roligt och där kvalitén på det man gör blir högre samtidigt som uppgifterna blir enklare att göra rätt.

Vi kommer att vidareutveckla vår egen e-handel inom några olika områden.

Vi kommer bli ännu bättre på att arbeta agilt, att delegera och att öva på att tro på sig själv.

Välkomna Una och Zia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *