Systemintegrationer

Utvecklingen går fort framåt och med det kommer också högre krav på snabba, säkra och flexibla lösningar.

Integrationer är tekniska processer och verksamhetsprocesser som används för att skapa en förståelse mellan olika system för att företaget ska kunna leverera bra service samt ett relevant innehåll ut till slutkonsumenten.

När man får de olika systemen att kommunicera sömnlöst minskar riskerna och behovet av manuell hantering. Vilket sparar väldigt mycket tid och pengar.

  • Plattformsintegration - Är ett centralt system som tar emot all data från flera olika system och delar den informationen till de andra, anpassat till de olika systemens “språk”. En integrationsplattform är en bra lösning när du ska byta ut ett system eftersom det inte behöver påverka de andra.
  • Meddelandehantering - Meddelandehantering användas ofta i färdigköpta företagssystem där alla delarna redan är byggda på samma sätt.
  • Punkt till punkt integration - En bra integration mellan två system som redan är kodade på samma sätt.