Vägen framåt

Att komma i gång.

Det viktiga är att man kommer i gång med det man tror på. Det kommer många val på vägen. Vissa kommer vara avgörande för om man lyckas eller inte . Vi själva jobbar egentligen med alldeles för många system och applikationer för vår verksamhet. Det är för att vi ska kunna ge genomtänka råd och tips. ### Handeln som bas.

Alla på Jolix har en lång bakgrund inom handel. Det viktiga som vi ser det är att: Det enda som är teknik i E-handel. Är E:et. De övriga bokstäverna handlar just om handel. ### Vägvisare.

Vi vill gärna visa vägen, hjälpa till med lösningar. Vi jobbar alltid för att bli umbärliga. Vi vill att de vi jobbar med skall klara sig på egen hand så långt som möjligt. Men vi överger ingen. ### Tid kontra hjälpmedel.

För E-handelslösningar finns det givetvis många verktyg: Tjänster, applikationer , system och plugins. De flesta förknippade med en inköps- och en månadskostnad. Rätt val frigör tid. Vi mäter tiden för kunden och oss kontra kostanden för verktyg. ### Att jobba med oss.

Den enklaste vägen är att vi tar ett kort möte för att utreda förutsättningarna. Sen får ni ett avtalsförslag som innehåller förstudiedel och ett komplett lösningsförslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *