Om Jolix

Jolix är ett mjukvaruinnovationsföretag i Boden, Norrbotten, Sverige verksamma inom IT-branschen. Vi arbetar för att göra världen mer effektiv genom att tillämpa digitala lösningar utöver vanliga dagliga utmaningar.

Ett innovativt IT-konsultföretag

  • IT-strategiska tjänster när du ska byta datasystem
  • Systemarkitektur vid skapande av nya lösningar eller att gå in och renovera en äldre lösning.
  • Flytta data mellan system vid systembyte.
  • Expertkonsulttjänster inom någon av våra specialområden.
  • Integration mellan system och systemutveckling som syr samman flera lösningar som normalt sett inte pratar med varandra.

Vi arbetar innovativt med lösningar för multikanalhandel

Vi driver därför en egen butik och nätbutik för att säkerställa att vi har egen förstahandserfarenhet kring de lösningar vi förespråkar. Det vi gör bygger på att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer som ofta är både just kunder och leverantörer samtidigt.