Blockchain North 2019 i Boden

Årets upplaga av konferensen Blockchain North i Boden den 9:e maj 2019 var en lyckad tillställning arrangerad av LTU och Boden Business Park. Vi höll till i Studio Nords stora och luftiga filmstudiolokal i Sävast utanför Boden som var uppställd för en perfekt dag för många intressanta möten och föredrag av hög klass. Vi från Jolix var såklart där.

Det började med ett Hackathon

Innan konferensen arrangerades ett Hackathon med temat Blockkedjan. Där stod företaget bakom plattformen iGrant.io för prispengar på totalt 70000kr. Själv hade jag den stora äran att ingå i juryn tillsammans med representanter från iGrant och skolan i Boden som stod för själva uppgiften som skulle lösas. Vi fick möjligheten i juryarbetet att se fantastiska presentationer över hur man med samma uppgift ändå kunde skapa helt olika lösningar baserat på problemet.

Själva problemet handlade just om att lösa detta med samtycke för publicering av barns bilder i olika sammanhang där man hanterar ett samtycke om publicering och där man vid varje tillfälle när bilder ska publiceras kan ta reda på vilka föräldrar som givit sitt samtycke för publicering av bilder där ens eget barn finns med.

Vi fick se lösningar som använde avancerad ansiktsigenkänning kombinerat med olika delar av tankar kring hur samtycket skulle hanteras via plattformen iGrant.io som gör det möjligt att samla samtycken från flera håll i en och samma app.

Något av det roligaste med att få sitta i en jury där man får se presentationer av hur någon löst problem var just hur det vinnande bidraget för att ta in extra kompetens just kontaktat sina tidigare lärare för att ta reda på hur det fungerar och vilka delar av problemet som var i störst behov av att lösa. Den angripsvinkeln tillsammans med en tekniskt bra lösning som även innefattade historik av gjorda publiceringar gav laget en vinst på 50 000kr.

Kontakter knyts och tankar kring lösningar föds

En stor fördel med att vara på plats på en lagom välbesökt konferens är de kontakter man får en möjlighet att knyta. Vi träffade just iGrant.io som har en plattform som skulle kunna lösa det som vi e-handlare har problem med vid hanteringen av personuppgifter sedan GDPR.

Idag sker allt för mycket manuellt och med rutiner som nästan bygger på att man måste hantera att inte hantera uppgifter om personer, så här gäller det verkligen att tänka rätt. Vi har dessutom kunder som inte vill få sina uppgifter raderade och därför helst skulle vilja kunna ge sitt medgivande att vi får lagra uppgifterna längs hela garantitiden, så de inte själva måste hitta något gammalt mail 5 år tillbaka i tiden för att vi ska kunna bekräfta att garantin gäller.

Vi kommer absolut se till att undersöka deras plattform för att se hur vi kan använda den. Mitt huvud blev fullt av idéer och dessutom var de mycket lyhörda kring olika tankar med hur man bäst utnyttjar plattformen.

Intressanta föredrag om blockkedjan

När man anlände på morgonen var konferenslokalen prydligt och välkomnande uppställd på ett sätt som inbjöd till att knyta nya kontakter. 

Det var många inspirerande och bra föredrag under konferensen. En av de föredrag som verkligen gick in var det som Sofie Blakstad, CEO på Hiveonline om hur man med deras plattform kan säkra och spåra material i länder där bara några fåtal procent av befolkningen har bankkonton och hur man ändå kan lita på varandra genom att använda blockkedjan för spårbarhet och säkerhet. Här handlar det verkligen om tillämpning av smart teknik i delar av världen där alla har en mobiltelefon men knappt någon har ett kreditkort.

Professor Olov Schelén presenterade på ett mycket pedagogiskt sätt hur bitcoin fungerar och varför det går så väldigt mycket energi när man använder tekniken Proof of work för att säkerställa att ett block i kedjan bitcoin är korrekt.

Ett mycket väl genomfört föredrag var det som iGrant.io stod för där Lotta Lundin och Lal Chandran presenterade vilket problem man löser med deras plattform. Samtycke med spårbarhet. Nu när alla kämpar för att efterleva GDPR förstår man vilket värde man kan få genom att vid varje tillfälle kunna säkerställa att man har var och en av de personer man har en affärsrelation med och om man har deras samtycke att kommunicera och lagra uppgifter.

Något vi också fick veta mer om är att man startar upp en accelerator för utveckling kring blockkedjan som kommer startas upp i Boden. Denna finns på några andra platser i norden, men vi är väldigt glada över att man väljer att placera acceleratorn i Boden då vi har en växande IT-industri här med spelutbildning och en kommande e-handelsutbildning i höst.

Presentation av hur Teamtools använder blockkedjan

Vår kund Teamtools Sweden AB och deras CEO Patricia Karlsson presenterade tillsammans med mig utmaningen vi löser med Teampay i föreningslivet med blockkedjan som en del av lösningen. Vi fick några minuter på scenen att beskriva hur vi på ett konkret sätt försöker hantera utmaningarna kring att lagra data i den "svarta lådan" med antingen traditionell teknik eller med ett nytänkande.

  • Lagra säkra transaktioner som inte går att ändra
  • Transparens så att t.ex myndigheter kan få insyn
  • Transaktioner som innehåller lite data

För att lösa detta i ett kassaregister kan man då använda en hårdvarubaserad låda där transaktionerna lagras, eller så kan man göra som en svart låda egentligen borde se ut när man skapar den 2019.

På bilden överst i bloggen ser du när Patricia och Fredrik presenterade lösningen på scenen.

Missade du eventet i år?

För oss som arbetar med systemutveckling och systemarkitektur är det självklart att delta på en konferens som handlar om blockkedjan, då den ger oss helt nya möjligheter att arbeta med data på ett sätt där det blir säkert och distribuerat och där man på riktigt kan få människor och system att lita på varandra. Vi var två deltagare där och vi har redan bara några dagar efter konferensens slut sett nya möjligheter med teknologin i blockkedjan.

Om du inte kunde vara med i år, ta då chansen att vara med nästa år. Arrangörerna lovade att konferensen arrangeras om ett år igen. Hoppas att vi ses där då!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *