Skip to the content

Utbildning PIM med Storm Commerce Stockholm 4-5 mars 2020

Under två dagar får du träffa Fredrik och Ulrika från Jolix som inspirerar dig och lär dig hur du kan använda Storm som PIM-system för att hantera din produktinformation. Du får en möjlighet att få praktisk erfarenhet av att arbeta med alla moment för att skapa och underhålla dina produkter. Du kommer att lära dig hur du kan få stor nytta av Storm som PIM-system. Vi går igenom hela processen med hur man tänker med kategoristruktur, produkter, egenskaper, bilder, försäljningskanaler, priser, marknader och språk.

Tid och plats

Datum: 4-5 mars 2020
Plats: hos Storm Commerce, Stadsgården 6, Stockholm
Platser: 10 st 
Pris: 7 500 SEK (exkl moms) per plats för två dagar. Lunch ingår. 

Anmälan via e-post till info@jolix.se 

Vi kommer hålla till i Storms lokaler vid Slussen, Stadsgården 6 i Stockholm.

Innehåll

Vi kommer att göra en riktigt rejäl genomkörare av hur Storm fungerar som PIM-system och vilka processer du får stöd i samt med praktiska exempel och övningar för att kunskapen och inspirationen ska komma för att stanna. Vi kommer ha tillgång till några olika system att jobba i för att det arbete som görs blir visuellt och lätt att tillämpa på sin egen verksamhet. Vi har därför tillgång till:

  • En systemmiljö där vi jobbar gemensamt som grupp med de olika övningarna
  • En PIM-preview som visar de produkter och artiklar vi skapar i ett enkelt webbgränssnitt
  • Ett ERP-system i form av Business Central där vi kan se hur informationen landar

Dag 1

Introduktion där vi går igenom de olika delarna i Storm och hur de tillsammans bildar helheten i Storm.

En genomgång av vad allt heter och vad det betyder. Den stora ordlistan i Storm som ger dig förutsättningarna för fortsatt arbete.

Kategoristrukturen. Hur är tankarna bakom kategoristrukturen och hur drar du nytta av den.

Produkter och varianter. Hur använder man de olika typerna och kombinerar ihop sina produkter i varianter. Här går vi igenom informationen kring produkterna och varianterna, hur man sätter egenskaper och kopplar digitala media till dem.

Introduktion till hur och varför man använder prislistor i Storm PIM.

Allt du någonsin kunnat önska att du visste om Parametrics (attribut i Storm) och lite strategier för hur du använder dem effektivt.

Introduktion till produktrelationer och hur man använder dem.

Flaggor är inte bara av och på, det är så mycket mer. Här lyfter vi på locket och tittar på några av möjligheterna med flaggor. 

Dag 2 

Repetition av det viktigaste från dag 1.

Leverantörsartiklar och prishantering.

Hur gör man tänker long tail med Storm

Prishanteringen hands-on med praktiska exempel och övningar.

Kanalhantering i teori och praktik.

Import och export av data med Excel.

Vem äger artikeln?

Summering och avslutning.

Efter genomförd utbildning

Efter utbildningen har du de kunskaper du behöver för att själv jobba med informationen i Storm och tar hand om ditt eget data. Du kommer att ha de kunskaper som behövs för att jobba i det administrativa gränssnittet, använda Excel för att tvätta data och vara fullt laddad med olika strategier för hur du jobbar effektivt och stegvis för att berika produkterna.

Storm Commerce PIM

Om du sitter på en mellanstor, växande eller fullskalig e-handel eller ännu hellre en verksamhet som har behov av samma information i flera olika försäljningskanaler kan det vara väl värt att investera i en lösning för att hantera din produktionformation i ett PIM-system (Product Information Management). Storm har nyligen lanserat en PIM-lösning baserat på plattformen Storm Commerce som är en av de allra smidigaste att använda när du har växande eller riktigt stora sortiment och vill kunna avlasta ERP-system och e-handel genom att bara skicka vidare den färdigberikade informationen till dessa system som du väljer att sälja. Du får stöd för att jobba mot flera marknader, flera språk och flera olika kundsegment genom att all information också hanteras mot en sortimentstyrning som sedan ligger till grunden för vem som får vilken information och i vilket läge man får tillgång till informationen. 

Några exempel på varför vi gärna jobbar med Storm PIM

  • Molnbaserad lösning, inga lokala installationer och du har alltid tillgång till den senaste versionen
  • Fokuserad på kanalhantering, du bestämmer vilket sortiment som ska nå vilken kanal
  • Integrerad prishantering som gör att du kan låta Storm sätta dina priser baserat på vad du får betala efter dina önskemål om marginaler
  • Hur man smidigt jobbar med produktrelationer antingen manuellt eller med regler så att du alltid har aktuella tillbehör kopplade
  • Flexibelt arbetsflöde, du kan smidigt se vad just du ska ta tag i härnäst.
  • Särskilt stark på att hitta vilken information som saknas och där man behöver komplettera.
  • API att jobba mot för att dina kringliggande system får tillgång till informationen

Du kan läsa mer om Storm Commerce här.

Om Jolix AB

Jolix är ett kunskapsföretag som med sin samlade erfarenhet av handel i flera kanaler ofta tar rollen av lösningsarkitekt i projekt där man vill ta nästa kliv på sin digitala resa. Vi har med våra anställdas ständiga strävan om att utvecklas och bli bättre fått möjligheten att bygga upp en kunskap baserad på vad som fungerar i verkligheten och hur man på ett enkelt sätt kan ta den kunskapen och förmedla den vidare. Vi driver också ett multikanal-labb där vi har möjlighet att testa sådant som man inte annars kunnat testa i en kundmiljö. Vårt labb heter pålyset.se och är en riktig elaffär i Boden som finns både på nätet och med fysisk butik.

Vi är inte knutna till Storm Commerce på annat sätt än att vi gillar programvaran väldigt mycket och gärna hjälper kunder, partners och Storm själva att göra ännu bättre och smartare lösningar baserat på en av de bästa e-handelsplattformarna på marknaden som nu också går att köpa som ett PIM-system.

Fredrik kommer från en bakgrund av teknik och e-handel men med en riktigt bred erfarenhet av hur man kopplar samman flera system för att tillsammans bilda helheter som ger långt mer tillsammans än systemen ger var för sig. Fredrik har jobbat med allt från ERP-system till webbgränssnitt och har en oväntat bred kunskap. 

Ulrika har en bakgrund från handeln och är vår superuser i Storms administrativa gränssnitt. Hon har väldigt många timmar av arbete i systemet i ryggen och har den erfarenhet som behövs för att jobba smart och effektivt. Ulrika kan allt om hur man säljer saker och hur man får kunden att känna sig nöjd med sitt köp även om denne köpte fler varor än vad som var tänkt från början. Hon är tillbehörsninja. 

Om Jolix AB

Jolix är ett IT-konsultföretag i Boden som arbetar med IT-strategi, PIM (Product Information Management) och expertkonsultverksamhet. Vi driver också butiken pålyset.se som du kan besöka på nätet eller på Kungsgatan 26K i Boden.

Jolix AB
Kungsgatan 26K
96134 BODEN
0921-360 350