Alla datasystem som behövs finns inte nödvändigtvis ännu och framför allt finns inte alla lösningar färdiga där datasystemen behöver förstå varandra. Vi på Jolix AB hjälper till att använda så mycket standardprogramvaror som möjligt men få dem prata med varandra. Det som trots detta saknas hjälper vi till att utveckla

Vår VD Fredrik Gustavsson har en mycket lång erfarenhet av systemutveckling och har därför skaffat en ovärderlig erfarenhet kring hur man tar fram system som ska leva över många år och att datasystem också kräver underhåll för att bibehålla sitt värde.

Vi använder de moderna miljöerna och plattformarna som finns och försöker alltid se till att man kan dra nytta av så mycket sådant som redan finns och minimera det man tar fram speciellt för ett projekt. De miljöer vi alltid håller oss uppdaterade på och jobbar kontinuerligt i är:

  • Microsofts .NET-miljö
  • Java
  • PHP

Man anlitar ofta Fredrik som systemarkitekt i lösningar och bidrar själv med utvecklare. Vi är van att arbeta med utvecklare från andra länder och lyckas bra i dessa projekt.

Via samarbetspartners ser vi till att ni kan köra era datasystem som en tjänst ute på nätet. Vill ni hellre köra driften själv hjälper vi givetvis till även här.