Ett av de riktigt stora konsultföretagen i Sverige är Nexer Group. Man har konsulter inom många områden och har två affärsenheter som vi gärna jobbar tillsammans med. Man har en e-handelsavdelning och en som arbetar med PIM. Vi går in som underkonsulter och agerar ut mot Nexer kunder som Nexer.

Vad gör Jolix för Nexer

Nexer har som en av sina strategier att samverka med underkonsulter för att göra så bra leveranser som möjligt mot sina kunder. Då är det därför naturligt att vi är med och hjälper Nexer att leverera projekt till deras kunder. Vi hjälper till framför allt inom områden som e-handel, systemintegration och kunders affärsutveckling inom digital handel.